top of page

【牛池灣有革命基地?】

牛池灣聖若瑟安老院 - 彩虹地鐵站牛池灣街市出口一出再行上一段路,有一個停工咗好耐嘅地盤,被圍板圍起的正正就係香港第一所專職安老服務的院舍牛池灣聖若瑟安老院嘅遺址。但係成為安老院之前,孫中山曾以該處作反清活動基地,《革命逸史》一書記載左「反清四大寇」之一嘅陳少白買入現時安老院所在地,借俾孫中山兄長孫眉,表面上經營農場,實是同盟會革命基地,但孫眉在港招募同盟會會員時被告密,1910年遭港府驅逐出境,陳少白其後在該地興建別墅,再輾轉賣俾洋行買辦、華商總會創辦人陳賡虞。陳賡虞遺孀於1926年將別墅售予法國安貧小姊妹會用作安老院。於2010年被古物諮詢委員會評定為二級歷史建築。90年代初安老院由於要符合安老服務設備條例而須進行維修改善工程,但礙於無法負擔這大額款項,因此遷到上水,發展商在安老院搬遷後原定計劃興建住宅,拆卸了大部分建築物,被評為二級歷史建築的別墅、門樓和宿舍A獲原地保留。


其中保留落黎嘅「宿舍A」建於1932至1933年,樓高兩層的安老院主樓,布局呈長直型,其 「裝飾藝術」的建築風格由居於香港的比利時籍法國建築師尹威力設計。外牆展示強烈的橫向線條,建築物的角落呈圓形,並有中式金字形瓦頂、圓柱及流線型露台,具現代主義建築風格。宜安老院大門牌樓具十八世紀古典建築特色,「J.M.J」字母代表耶穌、瑪利亞和約翰。樓高兩層的安老院主樓於1932至1933年建成,屬裝飾藝術建築風格。


————————————————————

www.penhousehk.com

地址:新蒲崗大有街35號義發工業大廈 10E

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page